Aktiviteter

I foreningen Hjemmebørn har vi forskellige aktiviteter og arrangementer i løbet af året. Læs mere om det nedenfor.

Hvis du har en idé eller ønske til aktivitet eller arrangement, så tøv ikke med at give det til kende eller hjælpe med at arrangere dette.

Hvis du ønsker at dele en aktivitet med medlemmerne, som du kender til fx gratis adgang til museum, teater eller lignende, så giv besked så vi kan videreformidle via e-mail eller kalenderen til de andre medlemmer eller opret en begivenhed i Facebook-gruppen.


Legestuer

Hver tirsdag 9.30-14.00 Legestue 0-6 år (Inkl. søskende)
FDF 1. kreds, Almindsøvænget 1, 8600 Silkeborg

Hver torsdag 9.30-14.00 Legestue 0-6 år (Inkl. søskende)
FDF 1. kreds, Almindsøvænget 1, 8600 Silkeborg

Vi samles ca. kl. 10.00, siger hej og synger velkomstsang. Der vil være en ugentlig planlagt aktivitet, som man frit kan deltage i. Herudover er der fri leg.


Hver onsdag (fra uge 43-51) 9.30-14.00 Legestue 0-6 år (Inkl. søskende)
FDF 1. kreds, Almindsøvænget 1, 8600 Silkeborg

Vi samles ca. kl. 10.00, siger hej og synger velkomstsang. Efter velkomst vil en musiker afholde musiktime med sang, dans og instrumenter. Herefter er der fri leg.

Se regler for legestue her.

Legestuer kan i tilfælde af andre arrangementer være aflyst.

Spring & motorik 

Hver mandag kl. 9.30-14.00 for alle 

Silkeborg Sportcenter, Århusvej 45, 8600 Silkeborg. 

Vi samles ca. kl. 10.00, siger hej og synger velkomstsang. Derefter laver vi fede spring- & motorikbaner og eventuelle lege. Vi har flere haller at boltre os i, så alt efter hvor mange vi er, kan vi opdele efter alder i de forskellige haller, så der er sjov for alle og de små/store ikke kommer i vejen for hinanden. Se regler for springhal her.

Vi låner Gymnastikforeningen SPD's springhaller i Sportscentret på Århusbakken. Se her hvilke gymnastikhold der tilbydes hos Silkeborg Pigerne & Drengene.

Spring & motorik kan i tilfælde af andre arrangementer være aflyst.


Naturdag (til og med uge 41)

Hver onsdag 9.30-14.00 for alle.

Vi mødes som hovedregel ved De Små Fisk, hvor vi holder samling ca. kl. 10.00, siger hej og synger velkomstsang. Dog kan lokation varierer og medlemmer kan se i begivenhederne i Facebook gruppen hvor naturdag afholdes. Der vil være en planlagt aktivitet, herefter er der fri leg. Ofte vil der også laves bål.

Naturdag kan i tilfælde af andre arrangementer være aflyst.


Arrangementer

Der vil løbende blive afholdt arrangementer udenfor de faste aktiviteter. Alle arrangementer lægges op som begivenheder i Facebook gruppen.

Ikke-medlemmer kan følge med på instagram @foreningen_hjemmeboern for at se hvilke arrangementer foreningen afholder.

OBS: Det vil ikke være alle arrangementer som kan dækkes ind med kontingentet. Nogle arrangementer udenfor de faste aktiviteter vil derfor være med egenbetaling.


HU meetups

Indtil videre oplever vi dårlig oppakning fra nuværende hjemmeskoler og derfor har vi ingen faste dage til dette formål.

Vi arbejder på at udvide fælleskabet for denne del af hjemmelivet også.

Meetups kan i tilfælde af andre arrangementer være aflyst.


Fester 2023

Fastelavnsfest fredag d. 10. februar 2023

Sommerfest fredag d. 16. juni 2023 

Halloweenfest fredag d. 27. oktober 2023 

Julefest fredag d. 15. december 2023

De fastlagte sæson- og højtidsfester i foreningen er for alle medlemmer og der opkræves ikke egenbetaling for disse. Foreningens festudvalg er altid velkommen til at planlægge øvrige fester i årets løb, hvor der muligvis opkræves egenbetaling alt efter arrangementets størrelse.