Praktisk info

Indmeldelse

For indmeldelse i foreningen skal man sende en e-mail til info@foreningenhjemmeboern.dk med følgende info. Ved indmeldelse accepterer man foreningens vedtægter.

 • Fulde navn på alle voksne (mindst én voksen)
 • Fulde navn og fødselsdato på alle børn (mindst ét barn)
 • Adresse til kontaktperson for medlemskabet
 • E-mail og telefon til kontaktperson for medlemskabet
Når e-mail er sendt, skal man overføre pengene for kontingent. Se mere info nedenfor under kontingent.

OBS: Foreningen er IKKE et fællesskab for barslende, som ikke påtænker at hjemmepasse deres barn/børn. Hvis man ønsker sparring hos andre hjemmepassere/hjemmeskolere til at beslutte og vælge det til/fra, så skriv til os og i vil blive inviteret.

Kontingent 2023

For at blive medlem af foreningen skal man betale et familiekontingent. En familie skal bestå af mindst én voksen & ét barn og kan bestå af forældre/bedsteforældre/andre tætte familiemedlemmer som vil deltage aktivt med barnet/børnene til aktiviteter og arrangementer.

Der betales halvårligt Dkk. 600,- pr. familie.

Man er ikke medlem eller kan deltage i aktiviteter før kontingent er betalt.

Kontingentet skal overføres til kontonummer i Jyske Bank Reg: 5073 Konto: 2793133 eller MobilePay nummer: 400460


Udmeldelse

Ved udmeldelse sendes der en e-mail til info@foreningenhjemmeboern.dk med info herom.


  Regler og det fælles ansvar

  Regler for springhal: Alt aktivitet er på medlemmers eget ansvar, medlemmer er erstatningsansvarlig hvis noget ødelægges, alt mad og drikke indtages på balkon eller i klubhus (drikkedunk med vand er tilladt i hallen bag den røde streg), ingen sko i hallen, alle har sportstøj på (ingen knapper, lynlåse o.l i tøjet), alle er "rene" (ingen løbenæser/mad/mudder/maling/andet på hænder, munde, næser og tøj). Vi har et fælles ansvar for at efterlade hallerne i samme stand som ankommet til.

  Vi låner tilmed SPD's haller gratis mod vi stiller med 4 voksne frivillige i få timer 3 gange årligt (i 2023 hedder det d. 4. februar, 11. marts & 2. december). Det forventes at vi løfter dette i fællesskab så vi fortsat kan benytte hallen.

  Regler for legestue: Alt aktivitet er på medlemmers eget ansvar, medlemmer er erstatningsansvarlig hvis noget ødelægges, mad og drikke indtages ved bordene, alle rydder mad op efter sig selv (borde/stole/gulve), alle hjælper til med oprydning af legetøj/krea/osv. inden man går hjem. Vi har et fælles ansvar for at efterlade lokalerne i samme stand som ankommet til.

  Forsikring & ansvar: Alle medlemmer er som privatpersoner erstatningsansvarlige for både person- og tingskade ved aktiviteter i forbindelse med foreningen. Det er et krav at alle medlemmer har både ulykke- og ansvarforsikring. Det forventes at medlemmerne overholder reglerne opsat af de instanser vi låner hal/lokaler af. Samtidig forventer foreningens bestyrelse 100% ærlighed blandt alle medlemmer, hvis der sker en skade, så vi kan få håndteret det på rette vis med forsikringselskaber og alle involverede parter.


  Lukkede dage/uger 2023 (Ingen aktivitet planlagt af foreningen)

  Uge 1, Juleferie

  Uge 7, Vinterferie 

  Uge 14 + Mandag d. 10. april, Påskeferie

  Fredag d. 5. maj (Store bededag)

  Torsdag d. 18/5 (Kristi Himmelfart)

  Mandag d. 29/5 (2. pinsedag)

  Uge 25-32, Sommerferie

  Uge 42, Efterårsferie

  Uge 51-52, Juleferie


  Sociale medier

  Vi benytter Facebook & Instagram og vil løbende lægge billeder op af foreningens aktiviteter. Alle ansigter vil, så vidt muligt, blive sløret/dækket når der lægges op på sociale medier, af foreningen.

  Som medlem, er man yderst velkommen til selv at lægge billeder op i grupperne. Også her skal alle ansigter sløres/dækkes, så ingen vil føle sig forurettet.

  Facebook: tryk her

  Instagram: tryk her


  Vedtægter

  Foreningen vedtægter kan du se ved at åbne denne PDF.

  Persondataforordring (GDPR)

  Alle oplysningerne (fulde navn på voksne og børn samt alder på børn, adresse, e-mail og telefon) I giver ved indmeldelse, bliver gemt, og kan kun tilgås af bestyrelsen. Oplysningerne vil blive brugt til indkrævning af halvårligt kontingent samt til at udsende nyt fra bestyrelsen på mail. Oplysningerne bliver slettet, når man melder sig ud af foreningen.

  Når man er meldt ind i Foreningen Hjemmebørn kan man blive medlem af en lukket gruppe på Facebook. Dette er frivilligt, om man ønsker at være med her. I Facebookgruppen opretter vi begivenheder for alle ugens aktiviteter, både faste og øvrige aktiviteter. De faste ugentlige aktiviteter er også beskrevet på hjemmesiden. Man er altid velkommen til at kontakte et medlem fra bestyrelsen, ved spørgsmål om aktiviteterne.